Wie zijn wij en wat kunnen wij

Confiad was in 2004 het eerste bedrijf in Nederland dat specifiek begon met het aanbieden van Opleidingen & Modules voor medewerkers van trustkantoren. Thans is Confiad College een gespecialiseerd opleidingsinstituut voor de trustbranche. Confiad is een juridisch advieskantoor dat zich al sinds 2004 bezighoudt met het adviseren en assisteren van trustkantoren in Nederland en op de BES-eilanden. Confiad richt zich vooral op integriteitswetten zoals de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet 1977. Een belangrijk deel van onze aanpak bestaat uit kennisoverdracht op individuele basis maar ook aan groepen. Daarom organiseren wij Opleidingen & Modules op zowel Compliance gebied als andere relevante gebieden, zoals Tax, Legal en Finance. Sinds 2012 bieden wij deze Opleidingen & Modules aan onder een apart label Confiad College. De (meeste) Opleidingen & Modules voor trustkantoren zijn geaccrediteerd door de brancheorganisatie voor trustkantoren Holland Quaestor.

Waarom Confiad College

Het unieke aan Confiad College is dat alle Opleidingen & Modules op het gebied van Compliance en Trust worden gegeven door docenten werkzaam in de praktijk. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van Compliance Officers en professionals die (in)direct actief zijn in de trustbranche. Vanuit de dagelijkse praktijk weten zij waar medewerkers van trustkantoren tegen aanlopen en wat de wetgever en toezichthouder belangrijk acht. Het vergaren van kennis is belangrijk maar nog belangrijker is het waarom. Op het moment dat medewerkers bewust zijn van waarom zij zich moeten houden aan de wet- en regelgeving, gaat voor hen vaak een wereld van herkenning open. Hierdoor wordt het gemakkelijker om beter uitvoering te geven aan de interne procedures.

Docenten

Confiad College beschikt over een uitgebreid netwerk van Trust & Compliance Officers en professionals die (in)direct actief zijn in de trustbranche. Per opleiding, module en webinar kijkt de opleidingscoördinator van Confiad College welke docent het meest geschikt is. De Opleidingen & Modules worden in samenwerking gegeven met onder andere advocaten, notarissen, belastingadviseurs, fiscalisten en universitair docenten.

Maatwerk

Indien gewenst kan de opleidingsmanager voor individuele trustkantoren ook een specifieke opleiding of module samenstellen.

Trainingsmateriaal

Bij elke module, workshop of seminar krijgen de cursisten een reader. De reader is een naslagwerk dat onder andere de sheets, relevante wet- en regelgeving en ondersteunende artikelen bevat.

Confiad Online

Bij elke opleiding, module, workshop of seminar krijgen de cursisten toegang tot Confiad Online. De digitale leeromgeving van Confiad. Hier vindt de cursist onder andere de sheets, relevante wet- en regelgeving en ondersteunende artikelen.

Kosten

De kosten van elke opleiding, module en/of webinar zijn afhankelijk van het aantal contacturen en het feit of de cursist een examen wil afleggen. De prijzen genoemd in het overzicht zijn exclusief B.T.W..

Certificaten

Na elke module of webinar krijgen de deelnemers een Certificaat van Deelname. Wanneer u na een opleiding het examen succesvol heeft afgerond ontvangt u een Diploma.

Examen

Bij alle opleidingen biedt Confiad College de mogelijkheid een examen af te leggen. Dit examen bestaat uit een aantal meerkeuze- en/of open vragen. Confiad College loopt graag voorop als het gaat om het nieuwe werken en zal cursisten op korte termijn de mogelijkheid bieden om via internet veilig en betrouwbaar het examen te kunnen afleggen. Klik hier voor ons examenreglement.

Open inschrijving en In Company

Alle opleidingen en modules worden volgens het systeem van open inschrijvingen aangeboden. Indien u een module of gehele opleiding In Company wilt, behoort dat ook tot de mogelijkheden. Indien medewerkers in het buitenland getraind dienen te worden kan dit eventueel via een webinar.

Lunch en borrel

Bij de opleidingen die een hele dag in beslag nemen wordt een lunch verzorgd en na elke module, workshop of seminar is er gelegenheid voor een drankje.

Duur, studiebelasting en PE-punten

De studiebelasting omvat het totaal aantal contacturen + de uren zelfstudie. Het aantal PE-punten wordt bepaald door de accrediterende instelling en is meestal gebaseerd op het aantal contacturen en uren zelfstudie. De studiebelasting wordt uitgedrukt in uren of in de PE-fase in PE-punten. De duur van de sessie bepaalt het aantal PE-punten. Over het algemeen ontvangt u bij het volgen van een webinar 1 PE-punt, bij een workshop of een seminar tussen de 2 en 4 PE-punten, een module 4 – 16 PE-punten en een opleiding minimaal 16 PE-punten.

Engelstalig aanbod

Ook voor Engelstalige opleidingen bent u bij Confiad College aan het juiste adres. Het groeiend aantal buitenlandse werknemers bij veel trustkantoren heeft de vraag de afgelopen tijd doen toenemen. Daarom zijn onze modules uit fase 1 en 2 ook beschikbaar in het Engels. Voor meer informatie over het Engelstalig aanbod kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator.